Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Verkligheten som kraftkälla. Lokala exempel från utvecklingsarbetet på landsbygden samt exempel från våra grannländers landsbygd SOU 2006:105

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Syftet med denna skrift är att redovisa några av de många olika insatser som görs på landsbygden. Förhoppningsvis kan dessa också ge inspiration till fortsatt utvecklingsarbete. I Landsbygdskommitténs slutbetänkande finns hänvisning till vissa av exemplen. Till detta läggs erfarenheter från arbetet med landsbygdsfrågor i våra grannländer Finland, Norge och Danmark.