Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Ett svenskt havsmiljöinstitut SOU 2006:112

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I delbetänkande Ett svenskt havsmiljöinstitut (SOU 2006:112) redovisar Havsmiljöutredningen förutsättningarna för att etablera ett vetenskapligt havsmiljöinstitut.