Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Öppna system för provning och kontroll - en utvärdering SOU 2006:113

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag är att utvärdera det svenska öppna systemet för provning och teknisk kontroll. På övergripande nivå består uppdraget av två delar. För det första att följa upp och utvärdera hur det befintliga öppna systemet fungerar. För det andra att analysera hur användningen av öppna system kan vidareutvecklas.