Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Gender Mainstreaming Manual, Gender Equality in Public Services SOU 2007:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Engelsk översättning av: JämStöds Praktika - metodbok för jämställdhetsintegrering (eng titel: Gender Mainstreaming Manual) Jämställd medborgarservice - goda råd om jämställdhetsintegrering (eng titel: Gender Equality in Public Services)