Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Flyttning och pendling i Sverige SOU 2007:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna bilaga till Långtidsutredningen 2008 visas att den geografiska rörligheten i Sverige har ökat kraftigt de senaste 30 åren. Utvecklingen drivs av att yngre flyttar för studier och ökad pendling till arbete. Trots en ökad rörlighet på arbetsmarknaden är det i stor utsträckning samma kommuner som har hög arbetslöshet idag som för 20 år sedan.