Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Framtidens polis SOU 2007:39

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delbetänkandet kartlägger och analyserar hur kraven på polisverksamheten och därmed på poliserna kan komma att förändras jämfört med situationen i dag. Vidare studeras de behov och förväntningar som finns på polisorganisationen i fråga om etnisk mångfald, jämställdhet, polisverksamhet i glesbygd och i storstad och en breddad rekrytering till polisyrket.