Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Tsunamibanden

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Konstitutionsutskottet och Katastrofkommissionen fick felaktiga uppgifter när de granskade hanteringen av tsunamin annandagen 2004. När nu underlaget har kompletterats med uppgifter från de databand i RK som blev allmänt kända i oktober 2006, måste beskrivningen av vad som hände under de första dygnen efter tsunamin revideras. Statsrådsberedningen var mindre aktiv än vad som påståtts. Det är huvudslutsatserna av den kompletterande utredning som 2005 års katastrofkommission har gjort på basis av uppgifter från banden.