Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Utmärkt! Samhällsbyggnad - slutrapport från Byggkommittén

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Byggkommittén (Fi 2004:15) har haft i uppgift att tillsammans med företrädare för byggnads-, fastighets- och anläggningssektorn (Samhällsbyggnadssektorn) bygga upp och samordna ett utvecklingsprogram för sektorn. I slutrapporten redovisas förutom de viktigaste delarna i utvecklingsprogrammet även Byggkommitténs förslag till regeringen om hur sektorn kan förbättras samt hur ett utvecklingsarbete kan organiseras i framtiden.