Sjukhusens läkemedelsförsörjning SOU 2007:53

Ladda ner:

Ökad frihet för vårdgivarna att organisera sjukhusens läkemedelsförsörjning Apoteksmarknadsutredningen föreslår i sitt delbetänkande att vårdgivarna ska ges en ökad frihet att organisera sjukhusens läkemedelsförsörjning. Friheten ska innebära att vårdgivarna dels själva kan ombesörja läkemedelsförsörjningen, dels kan anlita Apoteket AB, vilket är möjligt redan i dag, dels anlita andra att helt eller delvis utföra sådana tjänster. För att underlätta för vårdgivarna att utnyttja den föreslagna friheten föreslår utredningen att kravet på att det ska finnas sjukhusapotek eller avdelningsförråd i Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna ska upphävas. En funktion som chefsfarmacevt införs. Förslagen öppnar möjligheter till dynamisk konkurrens i fråga om sjukhusens läkemedelsförsörjning. Den sammantagna samhällsekonomiska effekten kan medföra positiva effekter för läkemedelsanvändningen och lägre kostnader för tjänster genom ökad konkurrens.