Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Etiskt godkännande av djurförsök SOU 2007:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare har haft i uppdrag att överväga om instansordningen för den djurförsöksetiska prövningen bör ändras på så sätt att en central nämnd inrättas med uppgift att handlägga överklagade ärenden.