Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 - nu levandes ansvar, framtida generationers frihet SOU 2007:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapport från KASAM om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007. Rapporten är den nionde på detta tema. Sedan sin tillkomst år 1985 har Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM) regelbundet publicerat rapporter med sin självständiga bedömning av kunskapsläget på kärnavfallsområdet. Enligt de direktiv som regeringen beslutade år 1992 för KASAM:s verksamhet (Dir 1992:72) gäller att en sådan bedömning ska redovisas vart tredje år.