Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Att styra staten - regeringens styrning av sin förvaltning SOU 2007:75

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I detta betänkande presenterar Styrutredningen en ny syn på hur regeringen kan styra sin förvaltning. Utredningen anser att förvaltningens primära uppgift är att förverkliga regeringens politik och att regeringen har att omvandla politiska ambitioner till konkreta uppdrag för myndigheterna. Dessa bör formuleras så att respektive myndighet själv råder över eller har rimliga möjligheter att genom olika åtgärder kunna lyckas med uppdraget. Verksamheter och myndigheter är olika. Styrsystemet bör därför göra det möjligt för politikerna att styra på ett varierat sätt. Till följd av detta resonemang bör styrningens gemensamma nämnare vara så liten som möjligt.