Värdet av valdeltagande SOU 2007:84

Ladda ner:

Johan Martinsson har på uppdrag av Grundlagsutredningen sammanställt och utvärderat erfarenheterna av valdeltagandet i de nationella valen och i valen till Europaparlamentet i EU:s samtliga medlemsländer. Även val i Island, Norge, Schweiz och USA behandlas. I viss utsträckning redovisas också uppgifter om lokala val. I uppdraget har vidare ingått att, i fråga om vissa av länderna, redovisa bl.a. aktuella tendenser när det gäller valdeltagandet och synen på betydelsen av ett högt valdeltagande. Uppdraget redovisas i denna rapport.