Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Bättre djurskydd - mindre krångel SOU 2007:86

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkande av Tävlingsdjursutredningen. Utredningens uppdrag är att se över den nuvarande djurskyddskontrollen vid tävlingar med djur. Målsättningen är en organisation som är effektiv ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och som bibehåller nuvarande djurskyddsnivå. Utredningen föreslår att lagen ändras så att det tydligt framgår när det krävs veterinär närvaro vid en tävling. Vidare föreslås att veterinärerna ges möjlighet att själva fatta beslut.