Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter SOU 2007:107

Ladda ner:

Förvaltningskommittén behandlar i delbetänkandet myndigheternas opinionsbildande verksamhet samt vissa frågor om små myndigheter.