Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter SOU 2007:107

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Förvaltningskommittén behandlar i delbetänkandet myndigheternas opinionsbildande verksamhet samt vissa frågor om små myndigheter.