Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Lotsa rätt! SOU 2007:106

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I uppdraget ingick att belysa hur ny teknik kan underlätta och effektivisera lotsarbetet samt förutsättningarna att utveckla lotsning från en central i land. En annan uppgift var att se över vilka krav som ska gälla för att få verka som lots och om det finns anledning att föreslå förändringar i det förfarande som finns i dag för att få lotsdispens. Vidare ingick det i uppdraget att analysera effekter av den korssubvention som finns mellan lotsnings- och farledsavgifter.