Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Kön, makt och statistik SOU 2007:108

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Slutbetänkande från utredningen "Kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället" (N 2006:04).