Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Omreglering av apoteksmarknaden SOU 2008:4

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Apoteksmarknadsutredningen överlämnar den 8 januari 2008 huvudbetänkandet Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4). I enlighet med utredningsdirektiven innehåller betänkandet förslag som möjliggör även för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel. I betänkandet lämnas också förslag om bl.a. prissättning av läkemedel, distanshandel med läkemedel och hur det ska säkerställas att vissa tjänster och funktioner som i dag utförs av Apoteket AB kommer att finnas tillgängliga även i framtiden.