Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

LOV att välja - Lag Om Valfrihetssystem SOU 2008:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Frittvalutredningen överlämnar den 29 februari 2008 betänkandet LOV att välja - Lag Om Valfrihetssystem. Utredaren föreslår att en ny lag, lag om valfrihetssystem, LOV, införs. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren. Den föreslagna lagen är ett alternativ till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, och kan tillämpas på handikapp- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdstjänster. Lagen innehåller regler om löpande annonsering i en ny nationell databas för valfrihetssystem, krav på utförare, förfrågningsunderlagets innehåll, ansökan och tilldelning av kontrakt, information till brukarna/invånarna, brukarens/invånarens val av utförare och överprövning. I betänkandet behandlas även frågor om uppföljning och kontroll av utförare, kvalitet, tilläggstjänster, kommunal samverkan och hur stimulansbidraget om 300 miljoner bör fördelas, för att uppmuntra kommuner att införa valfrihetssystem.
Laddar...