Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Tre rapporter till Grundlagsutredningen SOU 2008:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Grundlagsutredningens uppgift är att göra en samlad översyn av regeringsformen. De rapporter som presenteras i denna skrift avser olika delar av utredningens uppdrag. Den första rapporten behandlar ett antal frågeställningar kopplade till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I den andra rapporten behandlas Regeringskansliet från ett konstitutionellt perspektiv. Den avslutande rapporten handlar om vad svenska folket och deras förtroendevalda anser i ett antal författningspolitiska frågor. De bedömningar och förslag som presenteras i rapporterna är författarnas egna. Grundlagsutredningens ledamöter har inte prövat och tagit ställning till innehållet i rapporterna.
Laddar...