Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Better management of the marine environment SOU 2008:48

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Engelsk översättning av Havsmiljöutredningens betänkande, En utvecklad havsmiljöförvaltning, SOU 2008:48.