Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering SOU 2008:90

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Exportutredningen har arbetat mellan september 2007 och september 2008 med att undersöka utvecklingen av Sveriges exportmarknadsandelar och de offentliga insatserna för att främja svenska företags export och internationalisering.