Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Socialtjänsten. Integritet - Effektivitet SOU 2009:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Socialtjänstdatautredningen överlämnar den 17 april 2009 betänkandet Socialtjänsten Integritet - Effektivitet (SOU 2009:32). I betänkandet lämnas bl.a. förslag till två nya lagar - lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och lagen om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter inom socialtjänsten - som ska ersätta nuvarande lagstiftning inom området. I enlighet med utredningsdirektiven innehåller betänkandet vidare förslag till förbättringar av framställningen av statistik och möjligheten att göra uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring, bl.a. genom en ny reglering av skyldigheten för socialnämnderna att lämna uppgifter till Socialstyrelsen. I betänkandet lämnas också förslag till förbättringar av möjligheterna till utbyte av personuppgifter mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården.