Ekonomisk värde och samhällsnytta - förslag till en ny statlig ägarförvaltning SOU 2012:14

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition