Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ekonomisk värde och samhällsnytta - förslag till en ny statlig ägarförvaltning SOU 2012:14

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 8 april 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda Regeringskansliets förvaltning av företag med statligt ägande. Utredningen har antagit namnet Ägarutredningen.

Den 14 mars 2012 lämnade utredningen sitt betänkandet "Ekonomiskt värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig ägarförvaltning", SOU 2012:14.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition