Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Nya påföljder : en kort presentation av Påföljdsutredningens förslag SOU 2012:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 25 juni 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av påföljdssystemet för vuxna och unga lagöverträdare (dir. 2009:60). Utredningen antog namnet Påföljdsutredningen. Den 31 maj överlämnade utredningen betänkandet "Nya påföljder" SOU 2012:34.

Det här är en kortversion av Påföljdsutredningens förslag.