Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor - en preliminär delrapport SOU 2012:40

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I föreliggande preliminära delrapport har utredaren koncentrerat framställningen till de innovationsstödjande verksamheterna i den snävare mening som innebär att hanteringen av de immateriella tillgångarna inte berörs annat än i förbigående.