Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Nystartszoner SOU 2012:50

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 10 mars 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över möjligheten att införa ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, s.k. nystartszoner.

Den 7 augusti 2012 lämnade utredningen, som antagit namnet Utredningen om nystartszoner, sitt betänkande” Nystartszoner ”, SOU 2012:50.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Laddar...