Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En ny reglering för tjänstepensionsföretag SOU 2014:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tjänstepensionsföretagsutredningen överlämnade den 27 augusti 2014 sitt slutbetänkande " En ny reglering för tjänstepensionsföretag " till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Utredningen fick också i uppdrag att i sitt förslag beakta Europeiska kommissionens förslag till omarbetat tjänstepensionsdirektiv.

Utredningen föreslår en reformerad reglering för svenska tjänstepensionsinstitut, men även särskilda övergångs- och omvandlingsmöjligheter för berörda företag. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...