Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ett jämställt samhälle fritt från våld - Utvärdering av regeringens satsningar 2010–2014 SOU 2014:71

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har till uppdrag att föreslå en samlad nationell strategi för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Som en del av uppdraget ingår att utvärdera och bedöma de insatser som regeringen har genomfört under åren 2010–2014 för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, vilket redovisas i detta delbetänkande.