Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter SOU 2015:65

Publicerad

Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (5 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition