Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Fokus premiepension SOU 2016:61

Publicerad

Ladda ner:

2016 års premiepensionsutredning har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lägga fram förslag på hur förändringar av premiepensionssystemet bör göras, med utgångspunkt i de förslag på åtgärder inom ramen för befintligt system som beskrivs i departementspromemorian Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35).

Utredningen föreslår bland annat utvärderingsval vart sjunde år och tydligare myndighetsinformation, med fokus på det grundläggande valet av förvaltningsmodell.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...