Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen SOU 2017:101

Publicerad

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Syftet har varit att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.

Ladda ner:

Jämställd fördelning av föräldraledighet och föräldrapenningförmåner

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att uppnå en jämställd fördelning av föräldraledighet och föräldrapenningförmåner. Inom ramen för detta har utredningen särskilt haft att analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av att reservera ytterligare månader för vilka en förälder inte kan avstå rätt till föräldrapenning till den andra föräldern, inklusive en fullständig uppdelning av föräldrapenningen mellan föräldrarna.

Åldersgränser för rätten till föräldraledighet

Utredningen har vidare haft att analysera om åldersgränserna för rätten till föräldraledighet är väl avvägda och om det finns behov av förändringar.

Modernisering för nya utmaningar på arbetsmarknad och i familjeliv

Utredningen har även haft i uppdrag att identifiera och analysera hur föräldraförsäkringen behöver moderniseras för att möta nya utmaningar på arbetsmarknaden och i familjelivet. Inom ramen för detta har utredningen i sin kartläggning och analys av dagens arbetsliv haft att sätta särskild fokus på företagares och studerandes villkor och möjligheter att använda föräldraförsäkringen.

Regler för graviditetspenning anpassade till dagens arbetsliv

Utredningen har vidare haft att utreda om reglerna för graviditetspenningen är tillräckligt anpassade till dagens arbetsliv och om de utgör ett ändamålsenligt skydd för de kvinnor som har en nedsatt arbetsförmåga i slutet av graviditeten.

Underlätta för olika familjekonstellationer

Vidare har utredningen haft att identifiera problem och undersöka möjligheterna att underlätta för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen.

Förenkling och renodling av regler

I utredningens uppdrag har ingått att göra vissa kartläggningar och att vid behov lämna förslag till vissa förändringar och åtgärder, inklusive nödvändiga författningsförslag. Utredningen har genomgående haft att analysera behovet av förenklingar och att arbeta för en renodling av regelverket utifrån föräldraförsäkringens olika syften.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern föräldraförsäkring

  Regeringen beslutade den 4 februari 2016 om ett kommittédirektiv för en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring, Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – översyn av föräldraförsäkringen (dir. 2016:10). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget ha redovisats senast den 1 oktober 2017.

 • Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen

  En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Syftet är att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än idag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen

  Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Syftet har varit att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.

 • Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

  Utredningen föreslår en begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Bakgrunden till begränsningen är att föräldrar som kommer till Sverige med barn i dag blir överkompenserade inom ramen för föräldrapenningen. Detta gäller särskilt föräldrar som kommer till Sverige med något äldre barn.

Lagrådsremiss (2 st)

 • En möjlighet att överlåta föräldrapenning

  Regeringen lämnar i en lagrådsremiss förslag som ska underlätta för olika familjekonstellationer att använda föräldrapenning.

 • Föräldrapenning för fler familjekonstellationer

  Regeringen föreslår att en förälders sambo ska likställas med en förälder. Detta föreslås gälla när man tillämpar bestämmelserna om föräldrapenning också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn tillsammans.

Proposition (2 st)

Laddar...