Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2016:73 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn Diarienummer: S2016/06793/FST

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2016:73 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn samt promemoria om förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 2 januari 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...