Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet

YA lär dig jobbet på jobbet SOU 2018:81

Publicerad

Regeringen beslutade den 3 april 2014 att tillsätta en Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för Yrkesintroduktionsanställningar. Delegationen antog namnet YA-delegationen.

Ladda ner:

Yrkesintroduktionsanställningar tillkom år 2014 genom ett trepartsinitiativ mellan arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och staten. Syftet var främst att bidra till att sänka den då höga ungdomsarbetslösheten samt att bidra till en mer effektiv kompetensförsörjning i arbetslivet. Yrkesintroduktionsanställningar (YAanställningar) är en kompetensförsörjningsåtgärd och den främsta anledningen till att arbetsmarknadens parter har tecknat yrkesintroduktionsavtal (YA).

En delegation inrättades under Utbildningsdepartementet bestående
av representanter för parterna på arbetsmarknaden.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • YA lär dig jobbet på jobbet

    Regeringen beslutade den 3 april 2014 att tillsätta en Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för Yrkesintroduktionsanställningar. Delegationen antog namnet YA-delegationen.

Lagrådsremiss

Proposition