Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Hållbar slamhantering SOU 2020:3

Publicerad

Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har lämnat sitt betänkande Hållbar slamhantering till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen hade i uppdrag att bl.a.:

  • Föreslå hur ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett förbud mot att sprida avloppsslam bör utformas. Förslagen får inte hindra utvinning av biogas från avloppsslam genom rötning.
  • Redovisa den tekniska utveckling som skett vad gäller behandling av avloppsslam
  • Utreda om det finns ett behov av ett etablerings- eller investeringsstöd för de tekniska lösningar som krävs för att återvinna fosfor ur avloppsslam.
  • Föreslå hur ett fortsatt uppströmsarbete för att minska utsläpp nära källan kan säkerställas sedan ett förbud mot spridning av avloppsslam har införts. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam

    Spridning av avloppsslam bör fasas ut och ersättas av tekniker där fosfor återvinns utan att miljö- och hälsoskadliga ämnen sprids. En särskild utredare ska därför föreslå hur ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett förbud mot att sprida avloppsslam bör utformas. Förslagen får inte hindra utvinning av biogas från avloppsslam genom rötning. Utredaren ska redovisa den tekniska utveckling som skett vad gäller behandling av avloppsslam och utreda om det finns ett behov av ett etablerings- eller investeringsstöd för de tekniska lösningar som krävs för att återvinna fosfor ur avloppsslam. Utredaren ska även föreslå hur ett fortsatt uppströmsarbete för att minska utsläpp nära källan kan säkerställas sedan ett förbud mot spridning av avloppsslam har införts. Uppdraget ska redovisas senast 15 september 2019.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Hållbar slamhantering

    Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har lämnat sitt betänkande Hållbar slamhantering till regeringen.

Lagrådsremiss

Proposition