Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess SOU 2020:24

Publicerad

Många upplever att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen fungerar väl. Andra tycker inte att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen fungerar bra. Utredningens menar att det finns flera områden som är angelägna att utveckla för att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska bli mer välfungerande.

Ladda ner:

Stärkt stöd till individen och bättre förutsättningar för samverkan

Utredningen lämnar tio rekommendationer som ska stärka stödet till individen och förbättra förutsättningarna för samverkan mellan sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens aktörer.

 • Definition av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens syfte
 • Uppdrag att samverka för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
 • En gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen utreds
 • Bättre stöd till individer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen oavsett behov av att få rehabiliterande insatser samordnade
 • Ökade drivkrafter och ökat stöd för arbetsgivares förebyggande insatser och arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete
 • Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete
 • En förvaltning av kunskapsområdet arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete
 • Ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att möta individers behov av stöd
 • Ett förbättrat stöd till individer som har medicinska begränsningar, som saknar sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd
 • Utbyte av medicinska uppgifter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen bör utredas

 

 

 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

  Många upplever att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen fungerar väl. Andra tycker inte att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen fungerar bra. Utredningens menar att det finns flera områden som är angelägna att utveckla för att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska bli mer välfungerande.

Lagrådsremiss

Proposition