Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering SOU 2020:58

Publicerad

Delbetänkande av Cybersäkerhetsutredningen. Utredningens uppdrag har varit att föreslå anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser föranledda av EU:s Cybersäkerhetsakt.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...