Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem SOU 2021:63

Publicerad

Cybersäkerhetsutredningen har överlämnat ett slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

I betänkandet ”Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)” redogörs för nivån på informations- och cybersäkerheten i alla myndigheter. Betänkandet innehåller även förslag som syftar till att öka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)