Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin SOU 2020:72

Publicerad

Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning.

Ladda ner:

Utredaren hade bland annat i uppdrag att:

  • föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning med hjälp av tillståndspliktiga insamlingssystem eller på annat lämpligt sätt som säkerställer goda möjligheter för tillsyn och rapportering och som följer avfallshierarkin och uppfyller relevanta krav i avfallsdirektivet (2008/98/EG)
  • lämna nödvändiga författningsförslag

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett producentansvar för textil

    En särskild utredare ska lämna förslag på ett producentansvar för textil. Uppdraget ska redovisas senast den 10 december 2020.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...