Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

VAB för vårdåtgärder i skolan SOU 2021:41

Publicerad

Tecknad bild på föräldrar, barn och pedagog i en sitauation för möte med pedagoger

VAB-utredningen ser över reglerna för tillfällig föräldrapenning. I ett delbetänkande föreslår utredningen hur man kan göra det möjligt för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning för att instruera bland annat skolpersonal om egenvård för barn med kronisk sjukdom.

Ladda ner:

Utredningen föreslår att det ska införas en ny ersättning för föräldrar till barn med sjukdom eller funktionsnedsättning som, när det behövs, ger rätt till tillfällig föräldrapenning. Det kan till exempel gälla när föräldern måste gå från jobbet för att medverka i introduktion av barnets behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder i förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Ersättningen bör kunna träda i kraft så snart som möjligt, vilket utredningen bedömer vara tidigast den 1 juli 2022.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med minskad risk för felaktiga utbetalningar

    Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Meningen är att modernisera, renodla och förenkla reglerna. De ska bli mer lättöverskådliga, minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt stärka möjligheterna till kontroll. Översynen ska också bidra till ett mer jämställt uttag av förmånen. Den tillfälliga föräldrapenningen ska även i fortsättningen vara en förutsättning för rätt till ledighet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB

    VAB-utredningen har sett över reglerna för tillfällig föräldrapenning. Meningen har varit att modernisera, renodla och förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt för föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga utbetalningar samt att stärka möjligheterna till kontroll.

  • VAB för vårdåtgärder i skolan

    VAB-utredningen ser över reglerna för tillfällig föräldrapenning. I ett delbetänkande föreslår utredningen hur man kan göra det möjligt för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning för att instruera bland annat skolpersonal om egenvård för barn med kronisk sjukdom.

Lagrådsremiss

Proposition