Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Vår demokrati – värd att värna varje dag SOU 2022:28

Publicerad

Betänkande av kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati.

Ladda ner:

Kommittén Demokratin 100 år tillsattes i juni 2018 med uppdraget att under åren 2018–2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Enligt direktivet (dir. 2018:53) skulle kommittén planera och genomföra insatserna i nära samarbete med relevanta aktörer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati

    Regeringen vill uppmärksamma att det år 2021 är hundra år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta. Det utgör ett unikt tillfälle att bemöta de utmaningar demokratin står inför i dag. En kommitté ska därför under 2018–2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Tyngdpunkten i genomförandet ska ligga på år 2021.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...