Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Tryggare hem för barn SOU 2022:71

Publicerad

Betänkande av Utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 september 2021 att uppdra åt en särskild utredare att se över regler i föräldrabalken om vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge.

I uppdraget har ingått att ta ställning till bland annat om förutsättningarna för vårdnadsöverflyttning och adoption bör ändras för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till trygghet och stabilitet samt behovet av åtgärder för att underlätta förutsättningarna för prövningen av frågor om vårdnadsöverflyttning för barn i familjehem. I uppdraget har även ingått att ta ställning till hur skyddet för barnet kan stärkas när fråga uppkommer om umgänge med en förälder som har utövat våld eller gjort sig skyldig till någon annan allvarlig kränkning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Tryggare hem för barn

    Betänkande av Utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition