Överenskommelse med Estland angående upprättandet av en fast undersöknings- och förlikningsnämnd Diarienummer: SÖ 1926:3

Reval den 29 maj 1925.
Ratificerad av Sverige den 18 juni 1925. Ratifikationerna utväxlades i Reval den 25 februari 1926.

Ladda ner: