Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Internationell konvention om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler, London den 23 juni 1969 SÖ 1979:6

Publicerad

Ladda ner: