Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention för reglering av handel med vissa utrotningshotade vilda djur och växter. Washington den 3 mars 1973 SÖ 1974:41

Publicerad

Ratificerad av Sverige den 29 mars 1974. Ratifikationsintrumentet deponerades i Bern den 20 augusti.

Ladda ner: