Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt land, Svaneke den 17 juni 1981 SÖ 1982:93

Publicerad

Ladda ner: