Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Österrike till förenklande av den internationella rättshjälpen enligt Haagkonventionen den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen (SÖ 1957:53), Stockholm den 16 september 1982 SÖ 1983:53

Publicerad

Ladda ner: