Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Skriftväxling om ändring av avtal mellan Danmark, Norge och Sverige å ena sidan samt Mocambique å andra sidan rörande katastrofbistånd till rehabilitering av MONAP-projekt den 30 oktober 1985 (SÖ 1985:80), Maputo den 15 och den 29 juli 1986 SÖ 1987:30

Publicerad

Ladda ner: