Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Skriftväxling med Mocambique om förlängning av avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige å ena sidan samt Mocambique å andra sidan rörande utvecklingssamarbete inom jordbrukssektorn (MONAP II) den 26 november 1980 (SÖ 1980:100), Maputo den 17 april och den 1 juni 1985 SÖ 1985:31

Publicerad

Ladda ner: