Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Skriftväxling med Mocambique om förlängning av avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige å ena sidan samt Mocambique å andra sidan rörande utvecklingssamarbete inom jordbrukssektorn (MONAP II) den 26 november 1980 (SÖ 1980:100), Maputo den 30 januari och den 24 april 1984 SÖ 1984:67

Publicerad

Ladda ner: